پروژه Wheelup شرکت AOK

Wheelup یک برنامه ورزشی برای تشویق نوجوانان و جوانان به تحرک بیشتر می باشد.

مشاهده وب سایت

پروژه Wheelup شرکت AOK

Wheelup یک برنامه ورزشی برای تشویق نوجوانان و جوانان به تحرک بیشتر می باشد.

 • فناوری‌ استفاده شده

  IOS (SWIFT)
  Android (KOTLIN)
  Frontend
  Backend
  AR(Augmented reality)
 • ترکیب رنگ بندی

 • لینک وب سایت

  https://www.wheelup.de/

چه چیزی ارائه میدهیم ؟

اگر روش کار ما را دوست دارید، بگذارید درباره خدمات خود صحبت کنیم.

شرح خدمات