شرکت تکران ارائه دهنده خدمات راهکارهای سازمانی در سطح بین المللی است.
021-22130288 021-26741787

برای ارتباط با ما می توانید از طریق فرم تماس در صفحه زیر اقدام نمایید.

تماس با ما