نرم افزار مدیریت منابع انسانی پروژه

این سیسـتم براى مدیریت وظایف کارمندان براساس مرخصى‌ها، اضافه کارى‎‌ها، مریضى‌ها و ماموریت‌ها ایجاد شده است. با استفاده از این سیستم مى‌توان عملکرد کارمندان به عنوان منابع انسـانى پروژه‌ها و درنتیجه میزان پیشرفت پروژه‌ها را به راحتى ارزیابى کرد.

بر بستر شیرپوینت و پراجکت سرور

پراجکت سرور (Microsoft Project Server) روی پلتفرم شیرپوینت سرور (SharePoint Server) نصب می‌شود تا پلتفرم همکاری ارایه شده توسط شیرپوینت و قابلیت های اجرایی ساخت یافته و فراهم شده توسط پراجکت سرور را گرد هم آورند.

امکانات نرم افزار مدیریت منابع انسانی پروژه

امکان تعریف کارمندان

تعریف کارمندان

مرخصی کارمندان

دورکاری کارمندان

مریضی کارمندان

ماموریت‌هاى کارمندان

درخواست‌هاى کاربران

کارتابل مدیران

امکـان ثبت تایم‌شیت

نرم افزار مدیریت منابع انسانی پروژه

021-22130288 021-26741787

برای ارتباط با ما می توانید از طریق فرم تماس در صفحه زیر اقدام نمایید.

تماس با ما