سامانه جامع مدیریت پروژه های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

 • تعریف داشبوردهاى مدیریتى با قابلیت حرکت از سطح سازمان به لایه
 • مدیریت هاى میانى، مدیر پروژه و پروژه
 • یکپارچه سازى با PowerBI
 • ترسیم منحنى S بصورت سیستمی
 • امکان تعامل میان مدیر عامل با مدیران پروژه از طریق سایت هاى پروژه اى
سامانه جامع مدیریت پروژه های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران
 • تعریف الگوهای زمانبندی و سایت های پروژه ای
 • تعریف شاخص های کنترلی بصورت فیلدهای سفارشی
 • تعریف داشبوردهای مدیریتی با قابلیت حرکت از سطح سازمان به لایه مدیریت های میانی، مدیر پروژه و پروژه
 • یکپارچه سازی با PowerBI
 • ترسیم منحنی S بصورت سیستمی
 • امکان تعامل میان مدیر عامل با مدیران پروژه از طریق سایت های پروژه ای
021-22130288 021-26741787

برای ارتباط با ما می توانید از طریق فرم تماس در صفحه زیر اقدام نمایید.

تماس با ما