سامانه جامع مدیریت پروژه های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

تعریف الگوهای زمانبندی و سایت های پروژه ای

تعریف شاخص های کنترلی بصورت فیلدهای سفارشی

تعریف داشبوردهای مدیریتی با قابلیت حرکت از سطح سازمان به لایه مدیریت های میانی، مدیر پروژه و پروژه

یکپارچه سازی با PowerBI

ترسیم منحنی S بصورت سیستمی

امکان تعامل میان مدیر عامل با مدیران پروژه از طریق سایت های پروژه ای

سامانه جامع مدیریت پروژه های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

  • فناوری‌ استفاده شده

  • ترکیب رنگ بندی

چه چیزی ارائه میدهیم ؟

اگر روش کار ما را دوست دارید، بگذارید درباره خدمات خود صحبت کنیم.

شرح خدمات