پرتال مدیریت پروژه TTZ

تعریف ۴ تیپ پروژه سازمانی

تعریف گردش کار مدیریت پروژه متفاوت برای هر تیپ از پروژه ها

فرم ها و فرآیند های سفارشی جهت تایید، برنامه ریزی، اجرا، اتمام و آرشیو پروژه ها

مشاهده وضعیت پروژه بصورت گرافیکی بهمراه توضیحات مرحله و فاز جاری

وصل شدن تایم شیت ها به فعالیت های پروژه ها جهت محاسبه کارکرد ماهانه پرسنل

اتصال سامانه به سیستم درخواست مرخصی ها و ماموریت ها

چک شدن وضعیت اسناد مریوطه در سایت های پروژه ای بصورت اتوماتیک

تعریف تقویم های سفارشی بازای هر نوع قرارداد پرسنلی

پرتال مدیریت پروژه TTZ

تعریف الگوهای زمانبندی و سایت های پروژه ای
تعریف شاخص های کنترلی بصورت فیلدهای سفارشی
تعریف داشبوردهای مدیریتی با قابلیت حرکت از سطح سازمان به لایه مدیریت های میانی، مدیر پروژه و پروژه
یکپارچه سازی با PowerBI
ترسیم منحنی S بصورت سیستمی
امکان تعامل میان مدیر عامل با مدیران پروژه از طریق سایت های پروژه ای

  • فناوری‌ استفاده شده

    SharePoint ، Redux ، C# Net ، Microsoft Project ، MS Project
  • ترکیب رنگ بندی

چه چیزی ارائه میدهیم ؟

اگر روش کار ما را دوست دارید، بگذارید درباره خدمات خود صحبت کنیم.

شرح خدمات