پروژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى ایران

در سامانه جامع مدیریت پروژه هاى وزارت بهداشت تــمامى پــروژه هاى درمانى، بــهداشتى و آموزش این وزارتخانه در بستر شیرپوینت 2016 و پراجــکت سرور 2016 مــدیریت و نـگهدارى مى گردد. در این سامانه صفحات واســط کــاربرى به مـنظور تـجربه بـهتر و مانـدگار کـاربـران با آخـرین تکنولوژى هاى روز دنیا طراحى و پیاده سـازى شـده اسـت که از جمله میتوان به تکنولوژى هاى WCF Service Web، React اشـاره کرد، که جزء آخرین تکنولوژى هاى روز توسـعه شیرپوینت شمرده میشوند.
پروژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى ایران
021-22130288 021-26741787

برای ارتباط با ما می توانید از طریق فرم تماس در صفحه زیر اقدام نمایید.

تماس با ما