نوآوری های مواد غذایی BIOZOON

نوآوری های مواد غذایی BIOZOON

نوآوری های مواد غذایی biozoon یک شرکت آینده نگر است که می تواند سهم مهمی در نوآوری در زمینه gastronomy و همچنین به اشکال مدرن از تغذیه برای بخش های خاص از مردم است.

021-22130288 021-26741787

برای ارتباط با ما می توانید از طریق فرم تماس در صفحه زیر اقدام نمایید.

تماس با ما