پرتال مدیریت سازمانی TTZ

پرتال مدیریت سازمانی در بستر SharePoint
موقعیت مکانی : آلمان

پرتال مدیریت سازمانی TTZ

پرتال مدیریت سازمانی در بستر SharePoint
موقعیت مکانی : آلمان

  • فناوری‌ استفاده شده

    SharePoint ، React ، Redux ، C# Net
  • ترکیب رنگ بندی

چه چیزی ارائه میدهیم ؟

اگر روش کار ما را دوست دارید، بگذارید درباره خدمات خود صحبت کنیم.

شرح خدمات